Grecja rozpoczyna walkę z prawem szariatu. Wprowadza ograniczenia dla sądów islamskich

Ustawodawcy prawa w Grecji głosowali w sprawie ograniczenia uprawnień sądów islamskich działających w regionie przygranicznym, w którym mieszka ponad 100 000-osobowa mniejszość muzułmańska.

Proponowana ustawa została przyjęta z łatwością dzięki poparciu największych partii politycznych w Parlamencie. Eliminuje zasady, które odnoszą się do wielu spraw cywilnych z udziałem członków społeczności muzułmańskiej i do sądów szariatu. Sądy greckie będą miały teraz pierwszeństwo we wszystkich przypadkach.

Zmiany – uważane przez wielu greckich ekspertów prawnych za zbyt późne – są następstwem skargi na kobietę muzułmańską mieszkającą w północno-wschodnim greckim mieście Komotini, wniesioną do Trybunału Praw Człowieka Rady Europy w związku ze sporem o dziedziczenie.

Ustawodawstwo dotyczące praw mniejszości opierało się na międzynarodowych traktatach wynikających z wojen w następstwie rozpadu imperium osmańskiego. Muzułmańska mniejszość w Grecji jest w dużej mierze tureckojęzyczna. Obszary mniejszościowe odwiedził w zeszłym miesiącu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Premier Grecji Alexis Tsipras powiedział w oświadczeniu, że nowa ustawa szanuje „szczególne cechy” greckiej muzułmańskiej mniejszości, a jednocześnie wyrównuje niesprawiedliwość wobec członków społeczności, „którzy zostali wykluczeni z prawnych gwarancji i swobód, które wszyscy greccy obywatele muszą mieć”.

Rządy greckie w przeszłości niechętnie zmieniały prawa mniejszości, ponieważ wiele sporów między Grecją a Turcją pozostaje nierozwiązanych. Obecnie islamskim rozprawom sądowym przewodniczy pojedynczy urzędnik muzułmański mianowany przez państwo.

Partia skrajnie prawicowa Golden Dawn odrzuciła projekt ustawy, argumentując, że nie udało jej się odpowiednio określić, jakie uprawnienia zostaną zatrzymane dla islamskich sądów i nie zajęła się kwestią lokalnie wybranych duchownych, którzy działają nieoficjalnie, ale wpływowo.

washingtonpost.com

Materiał chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na ndie.pl zabronione.

Dodaj komentarz