UE wypowie wojnę „islamofobii”? Tego chcą środowiska muzułmańskie i „postępowe” organizacje

Komisja Europejska mianuje nowego koordynatora do zwalczania „islamofobii”. Środowiska muzułmańskie zabiegają o wzmocnienie jego roli i przyznanie mu wyraźnego mandatu opartego na „prawach człowieka”, a także zwiększenie budżetu w celu „zwalczania rasizmu i dyskryminacji społeczności muzułmańskich w Europie.”

W grudniu 2015 roku po raz pierwszy w historii podczas kolokwium nt. praw podstawowych Komisji Europejskiej powołano koordynatora ds. zwalczania antymuzułmańskiej nienawiści w Europie. Koordynator podjął kroki w celu budowania wielkiej koalicji organizacji islamskich i zacieśniania relacji z nimi, a także uznania „nienawiści antymuzułmańskiej” za jedno z najcięższych przestępstw.

Dwa lata po powołaniu koordynatora podejmowane są zabiegi, by wzmocnić pozycję doradcy KE i przyznać mu większy budżet. Jako uzasadnienie podaje się „obecny kontekst polityczny” i „islamofobiczne” nastawienie przedstawicieli rządów, które odmawiają przyjmowania migrantów.

5 lipca organizacje wchodzące w skład europejskiej koalicji przeciwko islamofobii wysłały list otwarty wzywający wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa i komisarz Verę Jourovą do udzielenia koordynatorowi w sprawie nienawiści muzułmańskiej wyraźnego mandatu opartego na „prawach człowieka” i przyznania znaczących środków. Decyzja KE o powołaniu nowego koordynatora jest okazją, aby to umożliwić – podkreślili.

„W czasie, gdy strony używające rażącej islamofobicznej retoryki doszły do ​​władzy w wielu państwach członkowskich UE, potrzebujemy wyraźnego sygnału ze strony Unii. Decydenci polityczni zobowiązali się do zapewnienia równości i integracji wszystkim członkom społeczeństwa europejskiego” – podkreślono w liście otwartym.

Sygnatariuszami listu otwartego do KE są m.in. Europejskie Forum Kobiet Muzułmańskich (EFOMW), Europejska Muzułmańska Inicjatywa na rzecz Integracji Społecznej (EMISCO), Europejska Sieć Przeciw Rasizmowi (ENAR), Europejska Sieć Religii i Przekonań (ENORB), Forum Europejskich Muzułmańskich Organizacji Młodzieżowych i Studenckich (FEMYSO) oraz szereg lokalnych organizacji walczących nie tylko z „islamofobią”, ale także z „dyskryminacją” wszelkich mniejszości, w tym także homoseksualistów. Pod listem podpisał się m.in. Farid Hafez, redaktor corocznego Raportu o islamofobii w Europie.

źródło: pch24.pl

Dodaj komentarz