Szwajcarski uniwersytet: Korzyści dla gospodarki z przyjmowania imigrantów są bardzo krótkie. Później same straty

Dziennik „Kronen Zeitung” opublikował wyniki badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Bazylei. Wynika z nich jednoznacznienie, że masowa imigracja będzie miała w dłuższym okresie złe skutki dla gospodarki kraju.

Uniwersytet Bazylei w swoim badaniu stwierdza, że imigracja może przynieść krajom zachodnim jedynie krótkoterminowe korzyści gospodarcze, ale w dłuższej perspektywie poważnie nadweręży system opieki społecznej kraju.

W badaniu przeanalizowano długoterminowy efekt masowej migracji w Szwajcarii. Stwierdzono, że w krótkim okresie gospodarstwo domowe imigrantów płaci średnio o 729 franków podatków więcej, niż otrzymuje w formie różnego rodzaju pomocy społeczne.

Tendencja w dłuższej perspektywie ulega odwróceniu i rodziny imigrantów przechodzą na utrzymanie państwa. Otrzymują one miesięcznie o 405 franków pomocy społecznej więcej, niż płacą podatków.

Głównym czynnikiem powodującym długoterminową stratę jest to, że imigranci częściej od Szwajcarów są bezrobotni. Szwajcarzy „zrzucają” się w 70% na cały fundusz zasiłków dla bezrobotnych, ale tylko 55% z tego wraca do rdzennych mieszkańców. Resztę pobierają bezrobotni imigranci. Imigranci często płacą mniej podatków przed przejściem na emeryturę.

krone.at

Dodaj komentarz