Human Rights Watch ostrzega: władze Węgier przestały żywić część ubiegających się o azyl

Organizacja Human Rights Watch ostrzega, że Węgrzy zaprzestali na początku sierpnia dystrybuowania żywności niektórym osobom, których wnioski o azyl zostały odrzucone.

„Władze węgierskie zaprzestały na początku sierpnia dystrybuowania żywności niektórym osobom, których wnioski o azyl zostały odrzucone, przetrzymywanym w strefach tranzytowych na granicy węgiersko-serbskiej” – napisała HRW w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

„Rząd osiągnął nowy poziom niehumanitarności, odmawiając jedzenia przetrzymywanym ludziom” – oceniła HRW, wyrażając pogląd, że to „cyniczne posunięcie mające zmusić ludzi do rezygnacji z ubiegania się o azyl i opuszczenia Węgier”.

Organizacja podkreśliła, że władze Węgier powinny natychmiast zagwarantować wszystkim przetrzymywanym ubiegającym się o azyl wystarczające i odpowiednie wyżywienie zgodnie ze zobowiązaniami spoczywającymi na rządzie.

Dodaj komentarz