Syryjski uchodźca: „Austriacy powinni przyjmować uchodźców w swoich domach i dawać im pieniądze”

Syryjski uchodźca Arasa Bacho, mieszkający w Niemczech napisał list otwarty, zamieszczony w austriackim dzienniku „Österreich”, w którym udziela mieszkańcom Austrii porad, jak mają traktować uchodźców.

Sugeruje w liście, że zwykli Austriacy i Niemcy powinni uczestniczyć w procesie integracji imigrantów. Bacho podkreśla, że integracja wymaga „działania z obu stron”, dodając, że Niemcy i Austriacy powinni przyjmować uchodźców do swoich domów, mieszkać z nimi i razem z nimi wychodzić.

„Austriacy i uchodźcy powinni chodzić na wspólne wycieczki i uczyć się razem. To sprawia, że ​​nowo przybyły jest mądrzejszy i może zobaczyć, jak Austriak żyje i jak dyskutuje z nim” – pisze.

Według Bacho, podatki które Austriacy płacą na utrzymanie uchodźców są niewystarczające. Powinni oni dawać dodatkowe pieniądze uchodźcom, ponieważ „Jezus im to mówi”.

„Wszyscy chrześcijanie powinni naturalnie wiedzieć, że Jezus powiedział: „Oddaj ludziom będącym w potrzebie swój dom i wszystkie twoje pieniądze”. Jak widać, nie wszyscy chrześcijanie stosują się do tych wytycznych” – podkreśla Bacho.

źródło: oe24.at

Dodaj komentarz