Kategoria: Świat

Muzułmańska Rosja

Około 5% mieszkańców Unii Europejskiej to muzułmanie, w Rosji odsetek tej grupy religijnej wynosi ponad 10%. Jak po deszczu powstają nowe meczety a władza wydaje się być temu przychylna.