Brytyjscy skazańcy są brutalnie zmuszani do przyjęcia islamu

Liczba skazanych muzułmanów w więzieniach Wielkiej Brytanii, według ostatniego rządowego raportu, po raz pierwszy osiągnęło 11 000 osób.

Izba Gmin przedstawiła raport statystyczny z 29. VII, wskazujący, że liczebność aresztowanych muzułmanów w Anglii i Walii wzrosła z 3681 osób w 1997 do 11 248 w 2012 tj. o ponad 200%.
Muzułmanie stanowiący ponad 5% ludności Wielkiej Brytanii, stanowią 13% skazańców. Większość muzułmanów w brytyjskich więzieniach to imigranci z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Także znaczna część z nich przyjęła islam już w więzieniu.

Według badania Ministerstwa Sprawiedliwości liczni skazańcy w więzieniach przemocą zmuszają do przyjęcia islamu. Osadzeni przyjmują islam w nadziei na protekcję i obronę przed przemocą ze strony bardziej spójnych i pozbawionych skrupułów muzułmańskich grup więziennych. W badaniu podaje się charakterystykę muzułmańskiej „kultury przestępczej” na przykładzie więzienia w Whitemoor w Cambridgeshire, które stało się domem dla ponad 500 najgroźniejszych brytyjskich przestępców. Według danych specjalistów Cambridge’skiego instytutu kryminalistyki ponad 1/3 ( 39% ) osadzonych w Whitemoor to muzułmanie.

Badanie aresztowanych niemuzułmanów pokazało, że odczuwają wielką presję. Muzułmanie zmuszają ich do czytania muzułmańskiej literatury, poddawani są upokorzeniom i przemocy fizycznej, żeby ich skłonić do formalnego przyjęcia islamu i wyrzeczenia się innych religii. Jeśli pojedynczy więźniowie przyjmują islam, niezależnie od ich statusu nowi współwyznawcy zobowiązują się do obrony nowo-nawróconego. Także niektórzy posługują się przyjęciem islamu w więzieniu dla awansu w przestępczej kastowej hierarchii.

Niemuzułmanie i strażnicy w więzieniu Whitemoor porównują islam ze „zorganizowanym syndykatem przestępczym” i „rakietą”, która „wyznaje terror i zastraszanie”. Członkowie terrorystycznych grup wykorzystują szczególny autorytet i szacunek wśród młodych. Niektórzy uważają, że Whitemoor jest żyzną bazą do rekrutacji bojowników do Talibanu i rozwoju nowego pokolenia ekstremistów.

Według danych brytyjskich mediów znany zabójca Dale Cregan, który odbywa karę dożywocia w kolonii w Manchesterze jest narażony na ataki muzułmanów. Cregan – irlandzki katolik póki co przyjmować islamu nie zamierza. Według niektórych informacji muzułmański gang więzienia w Manchesterze już wyznaczył nagrodę za jego głowę.

opracowanie: Cristero
źródło: sedmitza.ru

Dodaj komentarz