Niemcy: nieletni uchodźca kosztuje 8.460 euro miesięcznie

Hesja była ostatnim z 16 landów w którym po wyborach 28 października 2018 weszła do parlamentu krajowego krytyczna wobec polityki rządu Merkel Alternatywa dla Niemiec (AfD). W opozycji parlamentarnej frakcja AfD ma możliwość konkretnych i solidnych interpelacji poselskich.

Na ostatnią interpelację dotyczącą kosztów nieletnich uchodźców przybywających do Niemiec bez dorosłych Ministerstwo Spraw Społecznych i Integracji Hesji odpowiedziało, że w landzie przebywa obecnie 1.362 uchodźców i ci kosztowali w zeszłym roku 138 milionów euro, czyli inaczej licząc 101.515 euro od osoby rocznie, i 8.460 euro od osoby miesięcznie. Od 2014 roku Hesja wydała na niepełnoletnich uchodźców 769 mln euro.
Ciekawa jest informacja z ministerstwa, że w celu ustalenia wieku młodocianych uchodźców wpierw wierzy się dokumentom, w razie potrzeby przeprowadza się „wykwalifikowaną kontrolę wzrokową“, a następnie badania lekarskie, które zlecono w zeszłym roku 44 razy.

Źródło:

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/hessen-zahlt-138-millionen-fuer-unbegleitete-minderjaehrige-auslaender/

Dodaj komentarz