Podstępni islamiści mieszkający na terytorium krajów Europy

Kiedy zapytam się o wersety dotyczące przemocy, które usprawiedliwiają wojnę z niewiernymi (tj. sury 9:5, 9:29 itd.), informuje się mnie, że tego nie ma w Koranie. Potem mówi mi się, że Mahomet nawet nie dotknął włosów na głowie drugiego człowieka. Odpowiadam, że Mahomet był człowiekiem wojskowym. Wtedy mówi mi się, że to w żadnym wypadku nie jest prawda. Wtedy przytaczam słowa z wersetów o których mówiłem, na co pada odpowiedź, że mam fałszywe tłumaczenie. Opisuję tłumaczenie, tj., że to Koran przetłumaczony przez znanego i cenionego muzułmanina, któremu ufają wszyscy muzułmanie (tj. Abdullah Yusuf Ali), na co muzułmanin z którym rozmawiam zaczyna potrząsać głową.

W rozmowach tych uczestniczyli podstępni islamiści mieszkający na terytorium niewiernych, Nie jest niczym dziwnym to, że ci sami islamiści, kiedy to znajdą się w islamskim raju, dokonają całkowitego zwrotu o 180 stopni i stwierdzą, że wersety 9:5 i 9:29 są żywe i w pełni aktualne.

Ta taktyka zaprzeczania, powoływanie się na problem tłumaczenia, kontekst, niezrozumienie itd, stanowią odwieczną metodę używaną przez knujących islamistów po to, by uratować swą skórę. W języku islamu znane to jest jako taqiyya (mówienie kłamstw) oraz kitman (oszukiwanie). Kiedy muzułmanie są słabi, wersety 3:28 oraz 16:106-107 Koranu (to znaczy Allaha) mówią im, by stosowali te same techniki do wyratowania się z rąk niewiernych. Wolno im nawet zaprzeczyć ich islamskiej wierze i krytykować islam, jeśli zachodzi taka potrzeba. Mahomet przyjął takie podejście, by zabić swych krytyków. W przypadku zabójstwa Ka’ba Ashrafa, najęci przez Mahometa mordercy zaprzyjaźnili się wpierw z Ka’bem, krytykowali Mahometa i islam, po czym, kiedy już mieli zaufanie Ka’ba, wyszli z nim z jego domu, udawali, że sie z nim ściskają, i ścięli mu głowę wrzeszcząc Allahu Akbar.

Zauważcie proszę, że kilku spośród porywaczy 9/11 piło nawet piwo oraz whisky w pubach, mieli też dziewczyny z którymi spali, i to tuż przed wybraniem się na swą misję, by zabić niewiernych. W książce Masterminds of Terror (Yusri Fouda i Nick Fielding, Penguin Australia , 2003, p.120) czytamy, że Al-Kaida ćwiczy dżihadystów do picia alkoholu oraz do tego, by umieli się wmieszać między chrześcijan i udawać, że prowadzą życie na sposób chrześcijański. Wielu dżihadystom zaleca się, by nauczyli się pić alkohol – po to by zapewnić, że dobrze się wmieszają między niewiernych na ich terytoriach i nie wzbudzą podejrzeń.

Nie ma więc w tym nic dziwnego, że współcześni islamiści stosują tę samą technikę, by ogłupić zachód.

Popatrzmy więc na werset 3:8, podstawę islamskiego taqiyya oraz kitman.

Werset ten mówi muzułmanom by nie przyjaźnili się z niewiernymi, trzeba być ostrożnym w przyjaźni z niewiernymi.

W kwestii egzegezy tego wersetu ibn Kathir, najwybitniejszy tafsir komentator Koranu pisze tak: nie przyjaźnij się z tymi co zaprzeczają [wierze] (tj. z nie-muzułmanami), nawet jeśli takowych masz wśród najbliższych krewnych. W przypadku niebezpieczeństwa Allah zezwala muzułmanom na okazywanie przyjaźni niewiernym zewnętrznie, ale nigdy wewnętrznie. Taqiyya jest dozwolona aż do Dnia Zmartwychwstania. Allah zapewnił nieograniczone cierpienia dla tych, którzy popierają Jego wrogów, i tych którzy są wrogami Jego przyjaciół. Krótko mówiąc, ibn Kathir wyjaśnia, że dla zapewnienia wygranej islamu stosowanie kłamstw i oszustw jest zupełnie w porządku.

Nie ma więc nic dziwnego w tym, że zażarci poplecznicy Mahometa po prostu powtarzają historię islamu. Oszukańczy, przemyślni i podstępni islamiści zrobią wszystko, by zapewnić sobie zaufanie łatwowiernych niewiernych Zachodu. To w ten sposób islam wchodził na terytorium wroga, kiedy to islamiści nie mieli dość siły wojskowej by masowo zabijać niewiernych. Zauważcie tylko jak ich taktyka się zmienia, kiedy stają się liczni, około 10% populacji (co dzieje się teraz we Francji) i jak rekrutują islamskich terrorystów po zorganizowaniu komórek terrorystycznych. Mam nadzieję, że rozumiecie teraz dlaczego żyjący na Zachodzie islamiści są tak sprawni w mówieniu kłamstw i stosowaniu oszustw.

W związku z tym zbadajmy prawdziwe znaczenie wersetów 9:5 oraz 9:29 .

W wersecie 9:5 Allah mówi muzułmanom, by – gdy miną cztery święte miesiące (Rajab, Zulqad, ZulHajj, Muharram) – zabijali (walczyli i zabijali) pogan gdziekolwiek ich znajdą.

Ibn Kathir pisze, że to oznacza całą ziemię. To oznacza, że ten werset nie dotyczy tylko pogan z Mekki; odnosi się on do całego globu, nawet dzisiaj. W ślad za ibn Kathir’em, Jalalyn oraz ibn Abbas mówią dalej tak: Nie czekajcie aż ich znajdziecie, i otoczycie na ich terenach i umocnieniach, zbierajcie o nich dane na różnych drogach i trasach, i zmuszajcie ich do przejścia na islam. Jeśli nie przyjmą islamu, zabijcie ich. Ten werset pozwola muzułmanom walczyć z niewiernymi aż ci przyjmą islam. Te wersety zezwalają na walkę z ludźmi, aż do momentu gdy oni przyjmą islam oraz wprowadzą jego reguły i wymagania. Allah wspomniał tu najważniejsze aspekty islamu, wliczając też to, co nie jest tak ważne. Jeśli będą żałować i staną się wiernymi, przebaczcie im. Tu, w powyższym akapicie, widzimy prawdziwego ducha islamu, zgodnego z nieśmiertelnymi egzegetami Koranu.

Według większości uczonych w Koranie werset ten (9:5) jest znany jako werset miecza (ayat saif); ten jeden werset anuluje około 124 wersetów nakazujących miłosierdzie, tolerancję i przebaczenie względem pogan. Sugeruję źle poinformowanym ludziom Zachodu, by przytaczali islamistom po prostu te kilka zdań z ibn Kathira, Jalalyn, oraz ibn Kathira.

Postarajmy się więc zrozumieć werset 9:29, w języku islamu.

Werset ( 9:29 ) mówi: Zwalczajcie tych co nie wierzą w Allaha, albo w Dzień Sądu, albo w pożywienie halal. Niewierzący ludzie Księgi (żydzi i chrześcijanie) płacą podatek jizya z poddaniem (upokorzeniem); jeśli nie płacą podatku jizya lub nie przechodzą na islam, zabijcie ich.

Werset ten jest bardzo jasny i niedwuznaczny. Jednakże, by być pewnym, przeczytajmy co pisze ibn Kathir.

Ibn Kathir pisze, że to kompensacja za stratę dochodu wynikłego z zakazu wstępu nie-muzułmanów do Mekki; nałożenie podatku jizya miało kompensować stratę dochodu muzułmanów. Werset ten głosi, że muzułmanie mają walczyć, tj. zabijać ludzi Księgi jeśli ci nie płacą podatku jizya; muzułmanie winni kompromitować, upokarzać i pomniejszać znaczenie żydów i chrześcijan.

Zgodnie z różnymi islamskimi źródłami werset ten zastępuje werset 2:109, 60:8-9.

Wreszcie, muszę powiedzieć dobrodusznym niewiernym prowadzącym dialog z podstępnymi islamistami, że ci ostatni po prostu wykorzystują ignorancję łatwowiernych nie-muzułmanów, którym politycznie poprawne media wyprały mózgi wmawiając im, że islam to pokój – tj. że jest podobny do innych religii.

Olbrzymia większość muzułmanów (głównie niearabskiego pochodzenia) ma bardzo słabe pojęcie o surowości i barbarzyństwie Koranu. Dlatego islamiści wykorzystują tę ignorancję i próbują przemienić wersety morderstwa w wersety pocałunków, wersety nienawiści w wersety miłości.

To dlatego tak ważnym jest czytać i zrozumieć Koran, hadysy, sunnnę, i prawo szariatu. Te podstawowe źródła islamu stanowią najpotężniejszą broń którą można zastosować w konfrontacji z żyjącymi na Zachodzie islamistami.

Źródło: Fragment wywiadu dla magazynu „Frontpage” z Abulem Kasem byłym muzułmaninem oraz autor setek artykułów i szeregu książek o islamie, w tym “Women in Islam”. Jest współautorem książki “Leaving Islam – Apostates Speak Out” oraz “Beyond Jihad: Critical Views From Inside Islam“.

11 komentarz do “Podstępni islamiści mieszkający na terytorium krajów Europy

 1. Żyliście z Muzułmanami jest ich prawie 2 mld, znacie ich na pewno aż tak dobrze?.Jest wiele ataków na Islam na Proroka Muhammada(Pokój z Nim) był on podobny do Proroka Mojżesza a nie do Proroka Jezusa(Pokój z nimi) więc daruj sobie to że ktoś ci coś mówił i że zaprzeczał a ty oczywiście znałeś prawdę (iż kłamał) fajnie to sobie wymyśliłeś bo nie wierzę aby Muzułmanin nie znał biografii Proroka Muhammada(Pokój z nim).Może niewiedzący kupią to co piszecie.Piszecie że Muzułmanie niearabskiego pochodzenia mają słabe pojęcie o surowości Świętego Koranu(rozumiem iż są mamieni przez Muzułmanów pochodzenia arabskiego)totalna bzdura Muzułmanie to Azjaci,Murzyni,Europejczycy,Arabowie i dokładnie znają Koran cały czas go studiując.

  Wiem iż to rozmowa o Islamie nie o Biblii ale czy wiesz iż Biblia jest o wiele bardziej surowa pomijam już Talmud.

  Taka ciekawostka odnośnie dwóch religii
  Islam mówi iż zina(Cudzołóstwem)to związek pozamałżeńskie żonatego mężczyzny z zamężną kobietą a zgodnie z definicją biblijną cudzołóstwem jest pozamałżeński związek mężatki.Związek żonatego mężczyzny z nie zamężną kobietą(wolną) nie jest występkiem to znaczy mężczyzna nie jest cudzołożnikiem.Niezamężna kobieta(wolna) mająca związek z wolnym mężczyzną nie jest cudzołożnicą!!!.Cudzołóstwo jest popełnione kiedy żonaty lub wolny mężczyzna śpi z mężatką to wtedy oboje są cudzołożnikami.Skąd te podwójne standardy?
  Zgodnie z Encyklopedia Judaica, żona uznawana była za własność męża a cudzołóstwo stanowiło naruszenie wyłącznego prawa męża do żony. Żonie, jako własności męża nie przysługiwało w stosunku do niego takie prawo. Wynika z tego, że jeśli mężczyzna odbył stosunek seksualny z żonatą kobietą, naruszył tym samym własność jej męża i za to powinien zostać ukarany.

  Do czasów obecnych w Izraelu, w przypadku, gdy żonaty mężczyzna wda się w romans pozamałżeński z niezamężną kobietą, ich dzieci uznane zostaną za prawowite. Natomiast dzieci mężatki z mężczyzną żonatym czy też wolnym, nie tylko nie zostaną uznane za legalne, obarczy się je również mianem bękartów, którym nie wolno wstępować w związki małżeńskie z innymi Żydami, za wyjątkiem przechrztów lub innych bękartów. Zakaz ten dotyczy potomków dzieci do 10 pokolenia, dopóki jarzmo cudzołóstwa nie zostanie zniesione.

  Koran, z drugiej strony, nigdzie nie uznaje kobiety jako własności mężczyzny. Koran elokwentnie opisuje związek miedzy małżonkami między małżonkami:

  „I wśród Jego znaków jest to, ze On stworzył wam żony z was samych, abyście w nich znajdowali spokój umysłu i to On umieścił miedzy wami miłość i czułość. W tym, zaiste zawarte są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają” (Koran, 30:21)

  Na tym właśnie wersecie opiera się koraniczna koncepcja małżeństwa, którego podstawą jest miłość, czułość i spokój, poprzez odrzucenie jakiejkolwiek form „własności” czy podwójnych standardów.

  I na tym polega surowość religii Islamu nie ma kompromisów i podwójnych standardów.
  W kwestiach dogmatów religijnych do Islamu polecam podejść z otwartym sercem i umysłem szukać odpowiedzi u nauczycieli imamów,na forach zagranicznych tam wyjaśnione jest wszystko bzdurne teorie wyjaśniono i okazały się kłamstwem manipulacją i interpretacją(po swojemu przez ludzi nie mających wiedzy i wykształcenia w Islamie).

  Spójrzcie na siebie co dzieję się dookoła was ile jest tragedii,morderstw,ile złych rzeczy dzieję się w kościele kroniki policyjne zapełniają się codziennie nowymi przestępstwami popełnianych przez Katolików czy Chrześcijan czy ten tok myślenia prowadzi dokądś? nie wszędzie ludzie są różni a ich religijność i wiara albo mocna albo słaba.

  Ataki na Islam są na daremne.Święty Koran dokładnie opisuje owych atakujących więc jesteśmy spokojni.
  Możecie mi wierzyć lub nie ale Muzułmanie nie mają zwyczaju atakować słownie czy spierać się w nerwach w kwestiach wiary z ludźmi którzy planują podstępy tak jak wy to robicie.Fakt niektórzy z Braci nie mogą już znieść opluwania Islamu a to np karykaturami Proroka Muhammada(pokój z nim)… i po co komu ma to służyć ciągłe obrażania…
  ,,A ci którzy planują podstęp nie wiedzą iż Allah(SWT) jest najlepszym z planujących,,

  Tysiące ludzi każdego roku przyjmuje Islam na całym świecie ale głośno jest tylko wtedy kiedy któryś z byłych Muzułmanów napiszę książkę jak to opuścił Islam..Nie bądzcie naiwni ci ludzie sprzedali by duszę diabłu aby dostać się do lepszego życia ,świata europejskiego,amerykańskiego, który oczywiście takim nie jest i że nie zawachają się do kłamstw o swoim życiu aby tego dokonać(Słynny autor filmu O czym zachód powinien wiedzieć…).
  Prawdziwych powodów może być wiele ale wy o tym się nie dowiecie…a napisanie na boku książki przeciwko Islamowi przez byłego Muzułmanina jest hitem(i mówi coś wym musi być)dla przeciętnego europejczyka nie?
  Znam wielu Muzułmanów, którzy niestety nie wpisują się w wasze ramki stereotypów no cóż przykro mi.Moglibyście się wiele od nich nauczyć.

  1. dobrze gościu, że zawsze dodajesz „było”. Jesteś tępy jak koło.
   Chrześcijaństwo to tylko dodatek do życia, nikt nie traktuje go poważnie.
   Za to islam pcha się wszędzie, idź wyruchaj swego 9letniego syna, przeciez koran pozwala ;]
   weź za żone 7 latke, poczekaj 2 lata i skonsumuj związek tak jak mahomet, do tego chodź i spróbuj uciac mi głowe, a gwarantuje że stracisz swoją i pójdziesz do piekła, bo „nie będziesz miał szansy na dżihad”. Zginiesz szybciej niż komar, a nie majac szansy na dżihad bedziesz w piekle bez 7 dziewic.

   jestes burakiem

   JEDYNYM ZŁYM BOGIEM JEST ŚMIERĆ – UNIKAJ GO ILE MOŻESZ, PRÓBUJ ŻYĆ JAK NAJDŁUŻEJ, DĄŻ DO NIEŚMIERTELNOŚCI I ZRÓWNAJ SIĘ Z BOGIEM

  2. Na tym właśnie wersecie opiera się koraniczna koncepcja małżeństwa, którego podstawą jest miłość, czułość i spokój, poprzez odrzucenie jakiejkolwiek form „własności” czy podwójnych standardów.

   dlatego zaszywacie żonom pizdy i je bijecie?
   po co te zakrywające ciało szaty? żeby jedna przed drugą nie mogła się chwalić, który lepiej pobił?

   Miłość i czułość? Przecież „kobiety są głupsze niż zwierzęta” i nawet nie pójdą do waszego nieba. Nie macie w ogóle szacunku dla tych pań. Nie macie szacunku dla niczego. Jesteście plagą która próbuje obalić dorobek ludzkości i cofnąć nas do średniowiecza.

   ODPOWIEM MIECZEM TAK JAK ZROBIŁ TO SOBIESKI

  3. Nie znasz się na Biblii. Wyrwałeś jakiś fragment z kontekstu i opisujesz, co niby wiesz o Biblii???
   Najpierw ją poczytaj, analizując dokładnie, a potem dopiero wypowiadaj się.
   Czytam Biblię wiele lat i nie rozumiem, gdzie znalazłeś takie dziwne standardy.
   Biblia mówi wyraźnie jaka ma być miłość w małżeństwie i jak ważna jest czystość małżeńska.
   Mówi także o tym, że kobieta i mężczyzna są przed Bogiem tak samo ważni i cenni.

   Te nieprawdziwe twoje słowa są typowe dla muzułman, którzy próbują w każdy możliwy sposób podważyć autorytet Biblii. Rozumiem, że ktoś może nie zgadzać się z czymś co napisane w niej, ale nie rozumiem takiego podejścia, gdy specjalnie wyrywa się z kontekstu słowa, oszukuje się na temat chrześcijaństwa i Biblii. Można to zobaczyć w waszych filmikach o islamie. To jest nieuczciwość i tchórzostwo.

 2. Do Bojana

  Bardzo zaintrygował mnie Twój post…
  Tyle że zapominasz o :
  -tradycji chrześcijańskiej w Europie
  -braku tolerancji wobec innych religii w państwach muzułmańskich
  -ludzkie słabości ,Bóg dał nam możliwość wyboru pomiędzy dobrem a złem.
  Jeśli wybierzemy zło to staniemy przed sądem ostatecznym
  NIE POTRZEBUJEMY PROCESÓW W IMIE BOGA TU I TERAZ W DODATKU PROCESÓW PROWADZONYCH PRZEZ SAMOZWAŃCZYCH „ŚWIĘTYCH”
  Opis dot. tysięcy przechodzących na islam przypomina mi opis jakiegoś wirusa…

Dodaj komentarz