Niemcy: 632 gwałty i molestowania seksualne na dworcach i w pociągach rocznie

Z odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec na interpelację posła do Bundestagu Stephana Brandnera (AfD) wynika, że drastycznie wzrosła liczba przestępstw seksualnych na dworcach i w pociągach popełnianych przez cudzoziemców.

Od początku prowadzenia statystyki w roku 2007 do 2017, liczba przestępstw seksualnych na dworcach i w pociągach wzrosła z 106 do 632, a liczba podejrzanych o te przestępstwa z obcym obywatelstwem wzrosła w tym okresie z 30,2% na 57,3%.

Procent podejrzanych obcokrajowców zaczął wzrastać od 2010 roku, a ich liczba wzrosła drastycznie z 219 w 2015 roku na 632 w 2017. Dziwnym trafem drastyczny wzrost odnotowano, gdy Niemcy zaczęły przyjmować miliony imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Według Brandnera „dzisiaj meldunki o gwałtach i molestowaniach seksualnych są niestety codziennością w Niemczech ukształtowanych przez kanclerz Angelę Merkel. Odpowiedzialny jest przeważnie 'jakiś’ mężczyzna. Brakuje też dokładnego opisu sprawcy“.


brandner-im-bundestag.de / brandner-im-bundestag.de

Dodaj komentarz