Niemcy: legalne wizy pobytowe dla ponad 60 tys. muzułmańskich imigrantów

Niemieckie MSZ celowo dezinformuje niemiecką opinię publiczną. Chaos w urzędach centralnych jest cechą ostatnich lat rządów koalicji CDU i SPD. Na interpelację poselską frakcji partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) w sprawie udzielania wiz na pobyt stały w Niemczech w ramach łączenia rodzin Ministerstwo Spraw Zagranicznych kierowane przez Heiko Maasa (SPD) odpowiedziało celowo chaotyczną i zagmatwaną statystyką.

Wszyscy są równi

Statystyka obejmuje przede wszystkim wszystkie kraje świata i nie rozróżnia pomiędzy Unią Europejską, krajami demokratycznymi i krajami „azylowymi“. I tak np. obywatele polscy (137) lub brytyjscy (305) uzyskujący wizę na pobyt stały znajdują się w tabeli podobnie jak obywatele USA, Iraku, Nigerii itd. Dla niemieckiego MSZ wszystkie osoby składajce podanie o wizę są równe.

Jawne oszustwo

W odpowiedzi MSZ są dwie tabele, pierwsza „azylowa“ z liczbami wiz dla Syrii 21.071, Iraku 6.404, Iranu 2.272 i Afganistanu 1.937. W drugiej tabeli ponownie występują Irak 6.501 wiz (czyli razem 12.905 osób) i Iran 2.134 wiz (razem 4.406).
Druga tabela przedstawia wydane wizy w konsultach i nie posiada całkowitej liczby wiz dla np. obywateli Indii, Chin, Rosji, USA, Turcji itd. – te należy sobie samemu policzyć. Czyżby pracownicy ministerstwa nie byli w stanie?
Dla Erytrei, Somalii i Jemenu nie ma nawet dokładnych liczb!

Imigracja z krajów muzułmańskich

Według drugiej tabeli niemieckie placówki dyplomatyczne wydały 107.354 wiz imigracyjnych na legalny przyjazd członków rodzin od lat zamieszkałych w Niemczech.
Z tych legalnych wiz najwięcej wydano dla obywateli (tutaj razem 53.239 wiz): Albanii 1.371, Bośni i Hercegowiny 5.905, Egiptu 1.662, Iraku 6.501, Iranu 2.134, Jordanii 1.583, Kosowa 7.124, Libanu 1.120, Macedonii Płn. 1.650, Maroka 1.844, Pakistanu 2.806, Senegalu 2.280, Tunezji 1.334 i Turcji 15.925.

26.580 imigrantów rocznie z Turcji

Z samej tylko Turcji przybyło w 2018 roku 10.655 uchodźców. Do tego dochodzą imigranci z legalnymi wizami z konsulatów w Ankarze 7.450, Stambule 6.530 i Izmirze 1.945, łącznie 15.925 wiz (wyliczone przez autora). W tym przyjechało 6 osób do osoby z uznanym azylem politycznym, do osób ze statusem uchodźcy (trzy konsulaty:) 157, 724 i 43 osoby, do osób według przepisów UE o ochronie uzupełniającej 12, 586 i 6 osób (łącznie 1.534 osoby). Kilkuset Turków przybyło jako uchodźcy, a za nimi następnie ponad 14 tys. w ramach łączenia rodzin. Potem spędzają legalnie wakacje w kraju w którym byli prześladowani!

200 tys. muzułmańskich imigrantów rocznie

Można wyjść z założenia, że społeczność muzułmańska rośnie rocznie o ponad 60 tys. legalnych imigrantów. Łącznie z osobami składającymi podanie o azyl uzyskującymi legalny pobyt – 120 tys. – o ponad 180 tys. rocznie, w rzeczywistości o ponad 200 tys., czyli o 2 mln w najbliższych dziesięciu latach.
Statystyka azylowa leży w gestii MSW, statystyka legalnych wiz w gestii MSZ. Dwa ministerstwa, dwie statystyki. Wszystko policz sobie sam. I ten kraj chce być wzorem dla UE w polityce azylowej!

Źródła:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/094/1909418.pdf

https://www.afdbundestag.de/sichert-verwirrspiel-der-bundesregierung-bei-zahlen-zum-familiennachzug/

Niemcom przybywa rocznie miasto ze 120 tys. uchodźców

Dodaj komentarz