Mit, iż Islam jest religią pokoju, a przemoc w jego imieniu dokonana jest przez ‘radykalną mniejszość’, która błędnie interpretuje islamskie przesłanie, jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym ze wszystkich.

Wedle tego mitu, Mahomet był miłującym pokój człowiekiem, który wzywał wyznawców do tego samego. Muzułmanie przez wieki żyli w harmonii i pokoju z ludźmi innych wyznań. Jeśli już walczyli, to tylko w samoobronie i z konieczności. Prawdziwi muzułmanie nigdy nie postępują agresywnie.

‚„Apostoł Allaha rzekł: „Otrzymałem rozkaz od Allaha by walczyć z ludźmi dotąd, aż powiedzą: „Nikt nie może być czczony oprócz Allaha”
(Sahih Muslim 1:33) (Sahih al-Bukhari 4:52:196)

Nie powinno być żadnych niejasności na temat tego, kto jest ‘prawdziwym muzułmaninem’. Koran wyraźnie rozróżnia prawdziwego muzułmanina od ‚hipokryty’. Według ostatniej sury w Koranie, surze 9, prawdziwy wyznawca poświęca majątek i osobę własną dla walki. Ci, którzy odmawiają przyłączenia się do dżihadu przeciw innowiercom którzy siedzą biernie w domu to ‚hipokryci’.

(9:111) Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian za co otrzymają Ogród. Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego prawdziwą obietnicą w Torze, Ewangelii i w Koranie. A kto wierniej wypełnia swoje przymierze aniżeli Bóg? Cieszcie się więc z handlu, jaki z Nim zrobiliście! To jest osiągnięcie ogromne!
(4:95) Ci spośród wiernych, którzy siedzą spokojnie – oprócz tych, którzy doznali szkody – i ci, którzy z zapałem walczą na drodze Boga swoimi dobrami i swoim życiem – nie są wcale równi. Wywyższył Bóg gorliwie walczących swoimi dobrami i swoim życiem nad tych, którzy siedzą spokojnie, o jeden stopień. Wszystkim Bóg obiecał rzeczy piękne. Lecz Bóg wyróżnił walczących gorliwie ponad tych, którzy siedzą spokojnie, nagrodą ogromną –

W ostatnich dziesięciu latach swojego życia, Mahomet zorganizował 65 kampanii militarnych, osobiście uczestnicząc w 27 z nich. W miarę wzrastania jego w wpływu w Arabii, tym mniejsza była potrzeba znajdywania pretekstów, pod którymi można było wyruszyć na bój. Jak wiadomo, Koran jest podzielony na dwie części: mekkańską (makkiya) i medyńską (mediniya), zależnie od miejsca objawienia. W wersetach mekkańskich znajdziemy przesłania o tolerancji i pokoju, natomiast w medyńskich znajdziemy nawoływania do walki. W ostrym kontraście do Biblii, która faktycznie zawiera agresywne treści w Starym Testamencie, następnie przechodząc w bardziej pokojowe przesłanie, Koran idzie w dokładnie odwrotnym kierunku. Pokojowe wersety znajdujemy na początku, następnie zostają one unieważnione wersetami nawołującymi do nienawiści i wojny. Zgodnie z zasadą Naskh (نسخ), późniejsze objawienia przekreślają te wcześniejsze, ponieważ są one uważane za ‚lepsze’. Należy pamiętać, że wersety koraniczne są ułożone od najdłuższego do najkrótszego. Jeśli jakiś werset pokojowy występuje później niż agresywny, wcale nie oznacza, że został później objawiony.

W trakcie pobytu w Mekce, liczba muzułmanów była niewielka, a sam Mahomet miał wielu wrogów. Nie miał on wpływów, co wymuszało życie w harmonii z Żydami, chrześcijanami i poganami. Wyjaśnia to pokojowość wcześniejszych objawień, mówiące o ‚braterstwie w Abrahamie’ i ‚braku przymusu w religii‚(2:256). W celu przekonania do siebie plemion żydowskich, nakazał muzułmanom modlenie się w kierunku Jerozolimy. Jednak po przeniesieniu sie do Medyny i w miarę wzrostu liczby wyznawców i wpływów wśród arabskich plemion, charakter objawień i czyny proroka zaczęły się zmieniać. Przykładem jest ścięcie 600-900 Żydów plemienia Qurayza w jeden dzień własnoręcznie, zniszczenie pogańskich posążków w Mekce oraz zlecenie zabójstwa jego krytyków, np. Asma bint Marwan, która została zamordowana przez ochotnika śpiąc z własnym dzieckiem na piersi. Z czasem brak przynależności do ummy stał się wystarczającym pretekstem do ataku na nowe plemiona. Taki los spotkał np. żydowską oazę Khaybar w 628 roku.

Krótko po jego śmierci, następcy Mahometa znaleźli się w konflikcie ze sprzymierzonymi plemionami, które chciały sie odłączyć. Pierwszy kalif, Abu Bakr, określił ich jako ‘apostaci’ i nakazał zabicie każdego, kto porzucił islam. Używanie przemocy okazało się skuteczną metodą umożliwiającą podtrzymywanie rosnącego imperium w całości. Nawet najwierniejsi wyznawcy proroka jak i sama jego rodzina wkrótce obrócili się przeciw sobie. W pierwszych 25 latach imperium, władzę sprawowało czterech kalifów, przy czym trzech zostało zamordowanych przez oponentów.

Córka Mahometa, Fatima a także jego zaadoptowany syn Ali, którzy oboje przeżyli konflikty z mekkańskimi poganami, nie przeżyli islamu po śmierci ojca. Fatima umarła w powodu prześladowań już po trzech miesiącach, a Ali został zamordowany przez muzułmańskich rywali, którzy nie akceptowali jego statusu kalifa.

Mahomet pozostawił swoim wyznawcom instrukcje odnośnie tego, jak walczyć z Chrześcijanami, Persami, Żydami i poganami (objęło to miliony politeistycznych Hindusów). Przez następne wieki, armie islamu toczyły się przez sąsiednie krainy grabiąc, niszcząc i pozyskując niewolników. Ocalałym dano dwie opcje do wyboru: konwersja lub płacenie daniny (dżizja) nowym muzułmańskim władcom. Ci, którzy decydowali się pozostać przy swojej religii, zostali ludźmi dhimmi, po arabsku ‘winny’ bądź ‘chroniony’. Dhimmi byli winnymi, ponieważ odrzucili Islam. Byli też ‘chronionymi’, ponieważ daniną wykupywali własne życie.

(9:5) A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!
(9:29) Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni.

Islamscy apologeci chełpią się, że masowe konwersje świadczą o wielkości i wspaniałości islamu. Ignorują fakt, że często były pragmatycznym wyborem w celu uniknięcia poniżającego statusu dhimmi, które oznaczało bycie obywatelem drugiej kategorii w państwach rządzonym wedle szariatu.

Teorii islamu jako religii pokoju przeczy również to, że był i w dalszym ciągu jest w konflikcie z każdym innym wyznaniem. Niedługo przed śmiercią, Mahomet wysłał listy do przywódców innych potęg, Persji i Bizancjum, z propozycją: ‘Przejdźcie na Islam, a będziecie bezpieczni’. Cesarz Herakliusz odrzucił propozycje, a władca Persji Chosrow II Parwiz podarł list na strzępy. W odpowiedzi, Mahomet polecił rozerwanie jego samego na strzępy, a z nim całą Persję. W zaledwie parę dekad od śmierci Mahometa, muzułmanie toczyli dżihad przeciw Chrześcijanom, Hindusom, Żydom, Zoroastriuszom i Buddystom.

Obrońca islamu wrzaśnie teraz: a wy mieliście swoje krucjaty! Relatywizując, stawia znak równości pomiędzy nimi, a dżihadem. Sugeruje tym, ze chrześcijaństwo wcale nie jest moralnie czystsze. Jednak celowo ignoruje niezaprzeczalny historyczny fakt, iż islamskie ataki zaczęły się cztery wieki przed zwołaniem pierwszej Krucjaty w 1095 roku. Do tego czasu, muzułmanie zdołali podbić 2/3 chrześcijańskich ziem. Od Syrii, przez Afrykę Północną, do samej Hiszpanii, siły islamu torowały sobie drogę mieczem. Krucjaty miały w założeniu na celu wyłącznie odbicie Ziemi Świętej od islamskich agresorów. Faktycznie, krzyżowcy dopuścili się zła, jednak nie było to wpisane w cel Krucjat w czasie, kiedy zostały one zwołane. Było to postępowanie wbrew naukom Chrystusa, natomiast muzułmańscy najeźdźcy postępowali zgodnie z naukami Mahometa.

Miliony chrześcijan, zwłaszcza mieszkających na wybrzeżach morza Śródziemnego, padło ofiarą niewolnictwa. Liczba czarnych Afrykanów, którzy padli ofiarą niewolnictwa islamskiego przewyższa ofiary niewolnictwa transatlantyckiego o niemal połowę. Arabskie szlaki niewolników pozostały otwarte przez około 1300 lat, a zamknięte z powodu międzynarodowej presji. Obecnie, tragedia niewolnictwa wciąż trwa w Sudanie i Mauretanii, przy bierności rządów i milczeniu mediów. Podczas gdy Zachód zdelegalizował niewolnictwo, a ofiary otrzymały wolność i zadośćuczynienie, świat islamski nigdy nie przeprosił swoich ofiar.

Nie istnieje żadna inna religia poza islamem, która inspiruje terror w imieniu Boga. Najbardziej niebezpieczni z muzułmanów to fundamentaliści. Wierzą, że szerzenie religii i walka z niewiernym to Boży nakaz przekazany przez Mahometa, najdoskonalszego człowieka na ziemi. Często islamscy apologeci odłączają tę grupę nalegając, że nie mają nic wspólnego z islamem i są zwykłymi kryminalistami. Jest to argument nieudolny, ponieważ to właśnie ci ludzie dostosowują się do Koranu z najsurowszą dokładnością. Nie mają problemu z nazywaniem fundamentalisty ‚kryminalistą’ i potępieniem ich czynów, jednak wstydliwie usprawiedliwiają czyny proroka, którego ci ‚kryminaliści’ naśladują.

Paradoksalnie, nazywanie islamu ‚religią pokoju’ występuje nawet wśród największych radykałów. Sayyid Qutb, czołowy teoretyk Bractwa Muzułmańskiego, którego ‚Kamienie Milowe‚ był obowiązkową lekturą dla młodzieży z ekstremistycznych organizacji typu Hizb-ut-Tahrir czy Jamat-el-Islami, stwierdził, że misją muzułmanów jest stworzenie globalnego kalifatu i nawracanie jak największej ilości osób do momentu, kiedy wszyscy będą muzułmanami i zapanuje na świecie pokój. Właśnie dlatego islam jest religią pokoju. Gdy brakuje prawdziwych niewiernych do zwalczania, następną ofiarą stają się inni muzułmanie – ‚hipokryci’ którzy ośmielają się postępować wbrew islamskim regułom. Większość muzułmanów ginie z rąk innych współwyznawców.

Wiedząc to, należy pamiętać, że istnieją pokojowi muzułmanie, którzy nie mają w planach przyporządkowywania innowierców czy utworzenia globalnego kalifatu i którzy przybywając do Europy chcą po prostu żyć. Jednak ci ludzie albo ignorują, albo świadomie odrzucają ciemną stronę tej religii. W oparciu o Koran, Hadisy bądź prawo Szariatu, mają oni ograniczone pole do manewru dla uzasadnienia własnej pokojowości. Istnieją zatem pokojowi muzułmanie, jednak nie istnieje pokojowy islam.

Ci, którzy chcą przedstawić islam jako pokojową religię, mają o wiele więcej do zignorowania niż terroryści. Muszą stawić czoło bardzo niewygodnym faktom. Niestety, zamiast otwarcie przyznać istnienia agresywnego i autorytatywnego oblicza islamu i dążyć do jego reformacji, większość apologetów jak i samych muzułmanów woli udawać, że negatywy islamu w ogóle nie istnieją, impulsywnie wysuwać argumenty na zasadzie ‚wy też!’ czy oskarżenia o ‘rasizm’. Te taktyki mają na celu wyłącznie odwrócenie uwagi od głównego tematu.

„Czego Zachód nie rozumie w Islamie to jest to, że dżihad jest złożony z etapów. Jeśli muzułmanie mają na jakimś terenie przewagę [liczebną], dżihad przeprowadza się przemocą. Jeśli jednak nie mają tej przewagi, wtedy dżihad przeprowadza się używając politycznych i finansowych środków. Skoro więc muzułmanie nie mają przewagi w Europie i Ameryce, opowiadają tobie o pokoju, a za plecami wspierają Hamas i Hezbollah. Twierdzenie, że islam jest religią pokojową, stanowi bardzo przydatne narzędzie dla samego dżihadu.
(…)
Oczywiście, istnieją muzułmanie, którzy odrzucają wiele klasycznych źródeł i skupiają się na wersach pokojowych zawartych w Koranie, próbując prze-interpretować koraniczne przesłanie, ponieważ szczerze nie chcą angażować się w walkę. Ci ‚liberalni’ muzułmanie tworzą nową wersję islamu, aniżeli prawidłowo się do niego ustosunkowują. Są pokojowi wbrew naukom Islamu, a nie z ich powodu.”

Walid Shoebat, autor ‚Dlaczego Opuściłem Dżihad’, islamski apostata i były członek Organizacji Wyzwolenia Palestyny

na podstawie:
Poznaj Koran
The Religion of Peace
Co Zachód powinien wiedzieć o Islamie (dokumentalny z napisami)
Mit Islamskiej Tolerancji i Pokojowej Koegzystencji (wykład w języku angielskim)

Przypisy:
R.Spencer, Prawda o Mahomecie: Założycielu Najbardziej Nietolerancyjnej Religii Świata, Regnery 2006.
W. Shoebat, Dlaczego Opuściłem Dżihad, Top Executive Media 2005.

26
Dodaj komentarz

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
6 Comment threads
20 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
GeoGeoWeronika KaniaPeterWolnosc mojej piesci konczy sie na twoim nosie Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Geo
Gość
Geo

Islam jest religią pokoju, ponieważ dąży do niego: wg islamu pokój zapanuje, jak zostaną zabici wszyscy niewierni i na całym świecie zapanuje islam. Oczywiście tak nie będzie, bo muzułmanie są zawsze żądni krwi – braknie niewiernych do mordowania, to wezmą się sami za łby – zawsze ktoś zostanie oskarżony, że… Czytaj więcej »

Wolnosc mojej piesci konczy sie na twoim nosie
Gość
Wolnosc mojej piesci konczy sie na twoim nosie

Weronika Kania: 1- świetny tekst, w pigułce pokazujący podwaliny islamu, widać, że wie pani o czym mówi i robi to w bardzo dobrym, obiektywnym stylu- tak trzymać. 2- jedno słowo będące ripostą dla Magdaleny Halibuli czy jakoś tak- milcz. 3- może w końcu jakaś otwarta, zaplanowana masowa akcja w PL,… Czytaj więcej »

Peter
Gość
Peter

Magdalena H.B. pogrążyłaś się po szyję w kłamstwie. Tworzysz teorie nie mające żadnego odniesienia do rzeczywistości. Zaprzeczasz faktom. Nie potrafisz podać żadnego wiarygodnego źródła swoich rewelacji. Wykazałem twoją niewiedzę, każdy czytelnik może się sam przekonać. Na koniec jako ciekawostka: Rząd Indonezyjskiej prowincji Aceh zatwierdził prawo szariatu, do którego muszą dostosować… Czytaj więcej »

dron
Gość
dron

Koran,sury i hadisy nie byly wytworem czlowieka o imieniu Mahomet.Powstawaly w przeciagu 200 lat-8 i 9 wiek.Pisane przez wiele postaci na zamowienie wladcow.Ci walczyli miedzy soba tak ze niektore wersety,strony niszczono czy zastepowano innymi.Wiekszosc koranu mozna odczytywac jako etnografie bliskiego wschodu,reszta to marna kopia Starego testamentu z elementami Nowego gdzie… Czytaj więcej »

Magdalena
Gość
Magdalena

Wszystkie sury są objawieniem Mahometa. Ustnym, różni ludzie zapisywala fragmenty. Hadisy to inna sprawa, niektóre prawdziwe, niektóre nie, gdyż to zbiór historii pt „ja widziałem, ja słyszałem”. A Koran został spisany na dlugo po śmierci Proroka, z zebranych od wiernych transkrypcji Jego objawień i naprawdę ciężko im było zebrać to… Czytaj więcej »

Gościu
Gość
Gościu

W temacie naszej damy..Patrze na zdjęcie i nic więcej nie muszę wiedzieć…Nie zdarzyło mi się jeszcze spotkać ładnej polki,która byłaby zafascynowana islamem/arabem zawsze to są jakieś niedocenione sierotki o urodzie co najmniej przeciętnej.Zawsze taka niedowartościowana istotka szuka oparcia u innych niedowartościowanych istotek-typu nie umiejący się zasymilować arabski imigrant.Taki typek nie… Czytaj więcej »

Peter
Gość
Peter

Magdalena H.B. Po kompromitacji historycznej i ekonomicznej przyszedł czas na kolejną. Tym razem dotyczącą koranu. Powielasz propagandowe bajki muzułmańskie. Czy koran to książka przygodowa jak „W pustymi i w puszczy”? Tworzysz nową wersję islamu, jakąś sektę opartą na własnej interpretacji? Marnie to robisz. Ale dobrze. Pytanie: które sury są nieaktualne?… Czytaj więcej »

Largo
Gość

Dobrze, że takie miernoty są wydelegowane, inaczej mogliby przekonać parę osób, a taka miernota jest pośmiewiskiem i powodem do uśmiechu, że mamy fanatyczkę Islamu, która nie widzi świata poza tą wspaniałą ideologią i ustrojem politycznym Mamy drugi etap islamizacji – dżihad defensywny, oni się bronią, ale prowokacje są z ich… Czytaj więcej »

Magdalena
Gość
Magdalena

Ja Ciebie nie obrażam i nie życzę sobie tego z Twojej strony. Nie życzę sobie także zdrabniania mojego imienia. Znak dobre i złe strony tej religii i tego systemu i wielokrotnie to przyznawałam. Rozumiem natomiast powodu takiego a nie innego zachowania muzułmanów i ich wiarę i poczynania odbieram inaczej niż… Czytaj więcej »

Largo
Gość

Tak, jestem żeby Cię obrażać, ale zauważ, że robię to argumentami, a czy robię to oficjalnie pisząc, że jesteś sługusem to moje zdanie i nie masz prawa ograniczać mojej oceny swoją oceną, bo to właśnie ogranicza wolność wypowiedzi Dla mnie jesteś muzułmanką, nie tyle formalną co mentalną, przeczytasz temu? To… Czytaj więcej »

Magdalena
Gość
Magdalena

Islam w Europie wg większości ludzi nie jest problemem. Nie dotyka ich jakoś zbytnio. Twoja wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczynają moje prawa do nie bycia obrażaną. Więc tę wolność ogranicza Ci sama konstytucja. I nie, Ty nie popierasz tego argumentami. I nie, nie jestem muzulmanką mentalnie. Gdybym była,… Czytaj więcej »

Magdalena
Gość
Magdalena

Biblia też zawiera elementy historyczne i wezwania Żydów do walki. Nie chodzi o to, że sury są nieaktualne, bo się ich nie podważa. Natomiast komentuje się je historycznie, mówiąc: tak było w owych czasach, teraz możemy wynieść z tego taką naukę (gdzie auta jest bardziej symboliczna, niż traktowana dosłownie). Bo… Czytaj więcej »

Peter
Gość
Peter

Magdalena H.B. Te wielokrotne wezwania do walki i zabijania zawarte w koranie są wciąż aktualne. Tafsir jest taki jaki jest. Nie znam żadnego oficjalnego stanowiska zmieniającego interpretację. Nie znam żadnego oficjalnego dokumentu króla AS, który potępia sunnitów walczących przeciw niewiernym bądź szyitom. Wynika z tego, że „sytuacja społeczna” w islamie… Czytaj więcej »

Magdalena
Gość
Magdalena

Bo nie ma oficjalnego stanowiska, każdy komentuje dla siebie i wiernych ze swojego regionu. Król Arabii Saudyjskiej też nie ma władzy, aby takie oświadczenia wydawać.
Oficjalnego listu od czegoś na kształt papieża się nie doczekasz. Możesz tylko odwiedzać rożne strony szkół i tam czytać komentarze.

Peter
Gość
Peter

Znowu powielanie bzdurnej propagandy. Rada ulemów w AS nigdy nie potępiła przemocy w wykonaniu współbraci. I nie zrobi tego, bo nie może od 1400 lat. Nie wolno im krytykować zbrodni islamskich. Dlaczego? Bo zbrodnie są częścią doktryny islamskiej. Przykład. Nikt nie potępił ataków po emisji filmu „Niewinność muzułmanów”. Dlatego, że… Czytaj więcej »

Magdalena
Gość
Magdalena

Rada ulemów któregokolwiek kraju zajmuje się jednak zgoła innymi rzeczami. Nie wydają oświadczeń, ponieważ nie czują się moralnie odpowiedzialni za ataki. Ulemowie działają dla swoich wiernych, nie dla zachodu. Poza tym, ich stanowisko nie jest wiążące dla wszystkich muzułmanów na świecie. Mogą oczywiście takie oświadczenie wydać, ale po co? Przecież… Czytaj więcej »