Czym jest wahhabizm?

Muhammad ibn Abd al-Wahhab uważał, że prawdziwy islam wyznawały tylko pierwsze 3 pokolenia towarzyszy Mahometa. Występował przeciwko wszelkim innowacjom, nawet jeśli te miały podstawę w szariacie. Te poglądy podzielali też jego zwolennicy. W rezultacie tego pojawił się w islamie religijno-polityczny ruch – wahhabizm.

Jego zwolennicy nie uważają go za polityczny a wyłącznie jako religijny. Samych siebie nazywają salafitami ( czyli prawdziwych naśladowców sprawiedliwych poprzedników – salaf-us-salih ). Dziś wahhabizm jest panującą islamską doktryną w Arabii Saudyjskiej.

Podstawowe dogmaty salafizmu ( wahhabizmu ):

1. Ścisłe przestrzeganie tauhid – bezwarunkowej wiary w jednego Boga, którego oni przedstawiają w formie antropomorficznej ( jako istoty zajmującej miejsce w przestrzeni, mającą organy i części ciała ). Tauhid oznacza ścisły monoteizm, a dokładniej rzecz ujmując – monoteizm unitarny.

2. Całkowite odrzucenie wszelkich innowacji w religii ( bida’h ), a także odrzucenie uznanego w szaracie podziału innowacji na językowe ( które są innowacjami tylko z nazwy ) i religijne ( rzeczywiste wniesienie czegoś nowego do religii ).

3. Krytyka zbiorowego taklid – podążania za jednym madhabem ( szkoły uznanych, tradycyjnych teologów, tłumaczących Koran i Sunnę ).

4. Rozumienie salaf-us-saleh ( „sprawiedliwych przodków” ) przy interpretacji imion Najwyższego. Wszystkie atrybuty Allaha należy rozumieć bez alegorii, co prowadzi do dosłownego ich rozumienia i upodobnienia Najwyższego do stworzonych istot.

5. Wszystkich muzułmanów, którzy nie podzielają ich przekonań, wahhabici uważają za błądzących, a ich skrajne nurty nawet za niewiernych, za niemuzułmanów, których życie i majątek są dla nich dozwolone ( co prowadzi do ekstremizmu ).

Wahhabici odrzucają możliwość pośrednictwa pomiędzy Wielkim Stwórcą a człowiekiem, występując przeciw sufizmowi ( naukom o sposobach oczyszczenia serca człowieka i szczerego szacunku do swoich zasad religijnych z pomocą nauczyciela – duchowego przewodnika ).

autor: Cristero

Jedna odpowiedź na “Czym jest wahhabizm?

Dodaj komentarz